Privacy Policy

Wij zijn

Personeelsvereniging De Lichtstad – https://www.pvdelichtstad.nl.

Algemeen

De Personeelsvereniging hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van de website. Tijdens uw bezoek aan deze website kan de Personeelsvereniging persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. De persoonlijke gegevens die u verstrekt om informatie te ontvangen worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de aanvraag of de reactie. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Wet Bescherming Persoonsgegevens

In de Wet Bescherming Persoonsgegevens is bepaald dat persoonsgegevens uitsluitend voor welbepaalde doelen mogen worden verwerkt. Wij gebruiken de door u verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Ten behoeve van het verwerken van uw inschrijving voor één van onze activiteiten;
  • Om u te kunnen informeren over relevante activiteiten en diensten, waaronder begrepen communicatie in het kader van onze activiteiten en andere berichtgevingen (bijvoorbeeld bij nieuwsbrieven);
  • Voor het verkrijgen van informatie voor optimalisering van onze dienstverlening (bijvoorbeeld bij wijzigingen van onze website);
  • Ter voorkoming, bestrijding en afhandeling van fraude.

Indien wij persoonsgegevens verwerken ten einde u te informeren over onze activiteiten en diensten, kunt u hiertegen te allen tijde kosteloos verzet aantekenen. Wij zullen deze verwerking dan terstond beëindigen. Uw verzoeken en verzet kunt u via e-mail naar info @ pvdelichtstad.nl aan ons verzenden.

De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat u onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Deze cookies zijn kleine bestandjes die op uw systeem worden opgeslagen. In deze bestanden worden gegevens opgeslagen, zoals:

  • Hoe vaak u deze website bezoekt
  • Welke pagina’s op deze website u bezoekt
  • Of u deze website al eerder heeft bezocht
  • Op welke pagina u op een link geklikt heeft naar deze website
  • Via welke zoekopdracht u op deze website bent gekomen

U kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd. In de meeste gevallen kan u na het weigeren van een cookie toch onbeperkt gebruik blijven maken van deze website. Een cookie maakt het gebruik van deze website sneller en gemakkelijker.

De gegevens die in de cookies worden opgeslagen worden gebruikt voor het verbeteren van de website en voor het beter afstemmen van deze website op de bezoekers. We gaan zeer zorgvuldig met deze gegevens om en zullen deze gegevens nooit doorspelen aan derden.