Bestuursleden gezocht

Op 25 maart vindt de ledenvergadering plaats. Zoals gewoonlijk is een deel van het bestuur aftredend en daar uit voortvloeiend dient een uitvraag voor eventuele nieuwe kandidaten gedaan te worden.

Dit jaar zijn aftredend:

  • Peter Nuijten (voorzitter)
  • Fred van Och (penningmeester)
  • Mark Senders

Peter en Fred willen graag een nieuwe termijn van 2 jaar aanvangen. Mark heeft aangegeven niet herkiesbaar te zijn.

In het afgelopen bestuursjaar is Robbie Semler toegetreden tot het bestuur, maar hij is inmiddels op eigen verzoek al gestopt.


De overige bestuursleden (Hans Wolbers en Lieke Bruijnaers) zijn niet aftredend en hebben aangegeven hun functie binnen het bestuur het komend jaar voort te zetten.

Het huidige bestuur bestaat uit 5 leden, na herverkiezing van Peter en Fred zouden we over blijven met een 4 koppig bestuur. We kennen een maximum van 7 bestuursleden, mocht je je geroepen voelen om toe te treden tot het bestuur dan kun je je daarvoor aanmelden. De voorwaarden staan hieronder beschreven.

Het bestuur vergadert ongeveer 1 keer per 2 maanden in een gezellige onderlinge sfeer op basis van vertrouwen en gelijkwaardigheid. Ben jij enthousiast, heb je leuke idee├źn en kan je de organisatie van een activiteit op je nemen, dan ben je van harte welkom. Bij voorkeur ben je bekend met onze activiteiten en heb je daar al een aantal keer aan meegedaan.

Daarnaast zoeken we specifiek ook iemand met goede schrijf kwaliteiten en handig is met excel/word/outlook, om de secretaris te kunnen ondersteunen.

Als bestuurslid dien je uiteraard lid te zijn van de personeelsvereniging en heb je een dienstverband bij Hermes. Aangezien je als bestuurslid voor 2 jaar wordt gekozen gaan we er van uit dat je normaal gesproken de komende 2 jaar ook nog in dienst bent bij Hermes.

Heb jij interesse om tot het bestuur toe te treden, stuur je aanmelding inclusief  je motivatie naar info@pvdelichtstad.nl

Je aanmelding dient uiterlijk 17 maart in ons bezit te zijn. Tijdens de ledenvergadering zal de nieuwe samenstelling van het bestuur worden gekozen.

De uitnodiging voor de ledenvergadering volgt over enkele weken.

Met vriendelijke groeten,
Het Bestuur PV de Lichtstad