Bestuur

Op maandag 11 April 2022 is tijdens de algemene ledenvergadering het nieuwe bestuur gekozen. Aangezien Mark Senders al een aantal jaar bij het bestuur wilde, maar dat niet ging als uitzendkracht hebben we het voorstel gedaan om naar een 8-persoons bestuur te gaan. Dit is echter, ook voor de toekomst, het maximaal aantal bestuursleden.

We vergaderen altijd met een minimale bezetting van 5 bestuursleden. Als we met een even aantal bestuursleden zijn en er moet ergens over gestemd worden dan zal de voorzitter of het lid wat in dat geval de zaken regelt niet meestemmen.

UPDATE:

In de vergadering van 5 juli heeft Bojoura aangegeven dat ze vanwege privé redenen per direct wil stoppen met haar bestuurstaken. Wij respecteren haar besluit en vinden het jammer. We bedanken Bojoura hartelijk voor de prettige samenwerking.

Het bestuur van 2022/2023 bestaat sinds 1 januari 2023 uit de volgende leden:

Peter Nuijten – voorzitter
Fred van Och – penningmeester
Hans Wolbers – secretaris
Lieke Bruijnaers – algemeen lid
Mark Senders – algemeen lid