Bestuur

Het bestuur van 2023/2024 bestaat sinds 25 maart 2024 uit de volgende leden:

Peter Nuijten – voorzitter
Fred van Och – penningmeester
Hans Wolbers – secretaris
Lieke Bruijnaers – algemeen lid

Jeffrey van den Dungen – algemeen lid (foto volgt)