Vooraankondiging activiteiten

Op bijgaande poster vindt je een aantal gepland activiteiten voor de komende maanden. Hiermee kun je er alvast rekening mee houden in je agenda en eventueel tijdig verlof proberen te regelen.

Het is nog niet mogelijk om je aan te melden en ook hebben we nog geen detailinformatie beschikbaar. Het is uitsluitend een kennisgeving!

Groeten,

Het bestuur